top of page

SAFIRE 2000B

Safire stugvärmarna ger dig jämn och njutbar värme inomhus. Värmen kan justeras steglöst enligt dina behov, därmed kan andra värmeformer användas pararellt med Safire värmarna. 

Förbränningsgaserna leds ut antingen via en horm eller en 90mm rökkanal som är ytterst lätt att själv montera- ett 90mm genomförnings hål i väggen! 

I Safire värmarna sker själva förbränningsprocessen inne i värmaren, tyst och med säkerthet framför allt. 

Safire 2000B har en intergrerad styrpanel i värmeeheten. Användningen har gjorts ytterst lätt, knäpp på strömbrytaren och resten sköts av Safire värmaren. Temperaturen regleras med knappar. I denna 2000B modell kan en fjärrstyrningsenhet (1287B) anslutas. Med denna app kan du koppla på värmen innan du t.ex. anländer stugan.

Safire2000.png
Playing on Tablet

TEKNISK INFORMATION

Värmeeffekt: 0,7 – 2kW = 10 – 40 m2 
Bränsle: Biodiesel / dieselolja / brännolja / lyspetroelum
Konsumtion: 0,07-0,2 l/h = 1,7-4,8 l/dygn
Driftspänning: 12 V
Strömförbrukning: 0,15-0,30 A 12 V DC (1,8 – 3,6 W)
Strömförbrukning Gsm: 25mA (0,6 Ah/dygn) besparingsläge 14mA (0,34 Ah/dygn)
Start: Display eller Gsm
Temperaturjustering / effektjustering: Automatiskt med intergrerad termostat , via dislplayn eller med mobiltelefon 
Mått: 600 x 170 x 212mm

TILLBEHÖR

 • Väggenomförning

 • Rökgaskanal monteringsserie

 • Dubbelriktad mobilstyrning

 • Genius digital display

 • Bränsletank 22l-30l

 • Syrabeständig rökgaskanal 43mm

 • Tilläggsfläkt 12V

FABRIKSFÖRPACKNING

 • Värmeenheten

 • Bränslerör 3m

 • Bränsleanslutning till 22l-30l tank

 • Elkablar 4m

 • Termostatkabel 4m

bottom of page