top of page

SAFIRE 32DI

Populär värmeenhet till båtar, husbilar och husvagnar

Safire modellernas större värmeenheter består att två modeller som är i samma storlek, till utseende. 32Di är den mindre av dessa två och är dessutom den mest populära enheten. Orsaken till att den är vår "show stopper" är att 32Di är perfekt för bl.a. båtar i storleksklassen 9-11 meter (29-36'). Modellen passar bra in i mindre båtar likaså p.g.a. att värmenehten har en bra justering för mindre värmebehov men då tillhandhar du likaså en extra värmereserv som kan tas i bruk vid behov. Allt är sluttänkt med Safire värmarna, för dig och dina medpassagerare.

Safire 32Di är grundstenen till de legandariska värmarna bland Safires produkter. Tyst, jämn och lätt att montera och serva på ett ekonomiskt sätt t.om. själv! 

Som en ny egenskap har 32Di en ny styrningselektronik som kan styras på distans med en app via din mobiltelefon. Det enda som behövs är Safire 1287B fjärrstyrnings enhet som är en tilläggsutrustning.

Du kan få på order en bytbar ända till värmaren. Som standard är 60mm kanaler som kan du växlas enkelt till antingen 2×75 eller 1x90mm. Med detta smarta alternativ kan du använda de gamla luftkanalerna utan att du behöver byta ut dessa. 

15-Safire36Di.png
Playing on Tablet

TEKNISK INFORMATION

Bränsle: biodiesel / dieselolja / lyspetroelum
Förbrukning 0,09-0,32 l/h, 2,16-7,68 l/dygn

Driftspänning: 12 V DC

Strömförbrukning: 0,4-1,2 A (5-14,4W)
Startström: 8A, i 6 min. tid
Display: separat
Varmluftsanslutningar: 3×60 /4×60/ 2×75 /1×90 mm
Friskluftsanslutning: 115 mm
Enehetens material: Rostfritt stål
Mått: 410 x 210 x 155mm
Vikt: 10 kg

TILLBEHÖR

 • Genius display

 • Elektronisk termostat

 • Genomföring (skrov eller däck) för rökgaser

 • Rökgasrör 28/45mm

 • Varmluftsrör / galler

 • Bränsletans anslutning

 • Färskluftskoppling 115/2x75mm

FABRIKSFÖRPACKNING

 • Värmeenheten

 • Montageställning

 • Bränslepump och bränslerör 3+1,5m

 • Elkablarna färdigt kopplade, 4m

 • Display kabel 8m

 • Montageskruvar och klämmare

 • Varmluftsanslutning 3x 60mm

 • Friskluftsanslutning 115mm

bottom of page