top of page

SAFIRE GENIUS-
DISPLAY

Lämplig för styrning av alla Safire värmare

  • Genius-kontrollpanelen har en inbyggd termostat som automatiskt och steglöst justerar värmarens effekt (termostaten kan stängas av, vilket möjliggör manuell, steglös strömstyrning)

  • Dessutom kan 2 termostater / temperaturgivare anslutas till Genius kontrollpanelen (display) och en till värmaren (t.ex. utomhusvärme, havsvatten, främre cabin)

  • Komplett kalenderbaserad timerfunktion - årlig timer

  • Bränsleräknaren anger mängden av återstående bränsle i tanken

  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska

  • Displayens bakgrundsbelysning kan väljas

  • I händelse av en störning, en tydlig visning av felkoden på displayn

  • Solomkopplaren stoppar uppvärmningen när den inre temperaturen stiger för mycket, båtvärmarna börjar blåsa frisk luft utifrån om så önskas

08-Genius-ohjaustaulu.png
Safire Genius-ohjaustaulu: Products
bottom of page